εισάγω

формы словаβ
εισάγω
(άορ. εισήγαγα) 1) вводить (внутрь - тж. лекарство); вносить; привносить; вставлять; вкладывать;
          ~ στρατεύματα στήν πόλη — вводить войска в город;
          ~ τό ξίφος στήν θήκη μου — вкладывать саблю в ножпы;
2) впускать; допускать;
3) ввозить; импортировать;
4) представлять, рекомендовать;
          τόν εισήγαγεν εις τόν υπουργόν — представил его министру;
5) вносить на рассмотрение;
          ~ νομοσχέδιο στή βουλή — вносить законопроект на рассмотрение парламента;
6) юр. передавать, подавать (в суд); привлекать (к суду);
          ~ δίκη (или υπόθεση) στό δικαστήριο — передавать дело в суд;
7) вводить (новшества и т. п.); внедрять;
          ~ νέας μεθόδους — внедрять новые методы;
8) устраивать (в школу и т. п.); помещать (в больницу)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово вводить? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово вносить? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово привносить? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово вставлять? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово вкладывать? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово впускать? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово допускать? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово ввозить? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово импортировать? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово представлять? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово рекомендовать? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово вносить на рассмотрение? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово передавать? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово подавать? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово привлекать? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово вводить? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово внедрять? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово устраивать? — εισάγω
как на (ново)греческом будет слово помещать? — εισάγω
как с (ново)греческого переводится слово εισάγω? — вводить, вносить, привносить, вставлять, вкладывать, впускать, допускать, ввозить, импортировать, представлять, рекомендовать, вносить на рассмотрение, передавать, подавать, привлекать, вводить, внедрять, устраивать, помещать


ποδηλατοδρόμοςπατερημάαπόσχισηλιποθύμισμαοχλεύςχνουδωτόςαντιβραχίοναςμυστικάεκχιονιστικόςκωλοπιλάλατεκνογονώχειρονόμοςαβαντσαίρνωμέτωροαγελαδοκομίαβιδωτόςπλειοδοτώνστροφίδιπετσετένιοςανθρακόκονιςεπιμένων
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit