πρώτ|ος

формы словаβ
πρώτ|ος
1. 1) первый;
          πρώτη σειρά — первый ряд;
          ~ μαθητής — первый ученик;
          πρώτη φορά — первый раз, в первый раз, впервые;
2) неотложный, срочный;
          είδη πρώτης ανάγκης — предметы первой необходимости;
3) элементарный, простой;
          ~ες γνώσεις — элементарные знания;
          ~οι αριθμοί — мат. простые числа;

===
          τό ~ο βιόλι — первая скрипка;
          οι ~ες βοήθειες — а) первая помощь; б) скорая помощь;
          ~ες ύλες — сырьё;
          η πρώτη τού μηνός — первое число месяца;
          η πρώτη τού έτους — первое января;
          ο ~ τυχών — первый встречный;
          οι τά ~α φέροντες — самые почётные (или влиятельные) граждане;
          ο ~ αριθμός — первый номер лотереи;
          εν πρώτοις или (κατά) ~ον — во-первых, прежде всего;
          μέ τό ~ο — сразу, тут же;

2. (о) рел. духовный глава монастырей Старого Афона#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово первый? — πρώτος
как на (ново)греческом будет слово неотложный? — πρώτος
как на (ново)греческом будет слово срочный? — πρώτος
как на (ново)греческом будет слово элементарный? — πρώτος
как на (ново)греческом будет слово простой? — πρώτος
как на (ново)греческом будет слово духовный глава монастырей Старого Афона? — πρώτος
как с (ново)греческого переводится слово πρώτος? — первый, неотложный, срочный, элементарный, простой, духовный глава монастырей Старого Афона


παραγιομίζωσύμπλοκοςασθενοφόροςδακτυλιοειδήςυπερφορτώνομαιζαχαρολέμονοξεμολογιούμαιέκχωμαακούσιοςκοκκώναχειριστήςτσιγαρισμένοςλευκόοξυϋδρικόςανάτριχακαθολικότηταβρέθηκααδιάπρακτοςυπερκειμενικόςδιαζευγνύομαιστιχομυθία
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit