μέρ|ος

формы словаβ
μέρ|ος
το 1) часть (целого);
          μέγα ~ — большая часть;
          τό μεγαλύτερο (μικρότερο) ~ — большая (меньшая) часть;
          συστατικό ~ — составная часть;
          τό ~ τού κτιρίου — часть здания;
          τά ~η τού σώματος (της μηχανής) — части тела (машины) ;
          τά ~η τής μουσικής συμφωνίας — части симфонии;
          ένα ~ τού κοινού — часть публики;
          τού χάρισα ένα ~ από τά χρέη του — [phrase]я ему простил часть долгов[/phrase];
          σέ τρία ~η — а) в трёх частях; б) на три части;
          παίρνω (или λαμβάνω) ~ σέ (или εις) κάτι — принимать участие (__в чём-л.__), участвовать (__в чём-л.__);
2) сторона (в разн. знач.);
          στό αριστερό ~ — налево, слева, на левой стороне;
          στό απέναντι ~ του ποταμού — на противоположной стороне реки;
          από τό ένα (άλλο) ~ — с одной (с другой) стороны;
          παίρνω τό ~ κάποιου — становиться на (__чью-л.__) сторону;
          είμαι μέ τό ~ σου — [phrase]я на твоей стороне[/phrase];
3) край, местность; сторона (разг.);
          είμαστε από τό ίδιο ~ — [phrase]мы из одной местности[/phrase];
          στό ~ μας έχουμε πυρετούς — [phrase]в наших краях имеется малярия[/phrase];
          σ' εκείνα τά ~η δέν χιονίζει ποτέ — [phrase]в тех краях никогда не бывает снега[/phrase];
          ωραίο ~ γιά νά χτίσει κανείς — [phrase]чудесное место для постройки[/phrase];
4) отхожее место, уборная;
5) театр. роль; партия (в опере);
          αυτό τό ~ είναι πολύ δύσκολο — [phrase]эта роль, партия очень трудна[/phrase];
6) :
          τά ~η τού λόγου — грам. части речи;

===
          τά (Υψηλά) Συμβαλλόμενα Μέρη — (Высокие) договаривающиеся стороны;
          τί ~ τού λόγου είναι; — [phrase]что за человек, что он из себя представляет?[/phrase];
          εν ~ει — отчасти, частично;
          κατά ~ — (оставить) в стороне; (отбросить) в сторону;
          τ' αστεία κατά ~! — шутки в сторону;
          άφησε τούς δισταγμούς κατά ~ — [phrase]перестань стесняться, брось стесняться[/phrase];
          αφήνω κατά ~ — забросить, оставить;
          βάζω κατά ~ — откладывать, приберегать (деньги) ;
          τόν πήρα κατά ~ — [phrase]я его отвёл в сторону[/phrase];
          εκ (или από) ~ους μου (του, σου κ.λ.π.) — :
а) [phrase]от меня (тебя, него и т. д.); от моего (твоего, его) имени[/phrase];
          έχετε χαιρετισμούς εκ ~ους της — [phrase]вам привет от неё[/phrase];
          προσωπικά από (или εκ) ~ους μου — [phrase]от меня [/phrase] (лично) ;
б) [phrase]с моей (с твоей, с его) стороны[/phrase]
;
          είναι πολύ ευγενικό εκ ~ους σου — [phrase]это очень мило с твоей стороны[/phrase];
          επί ~ους — частично;
          οι (αί, τά) επί ~ους... — частные, особые, отдельные (вопросы, элементы и т. д.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово часть? — μέρος
как на (ново)греческом будет слово сторона? — μέρος
как на (ново)греческом будет слово край? — μέρος
как на (ново)греческом будет слово местность? — μέρος
как на (ново)греческом будет слово сторона? — μέρος
как на (ново)греческом будет слово отхожее место? — μέρος
как на (ново)греческом будет слово уборная? — μέρος
как на (ново)греческом будет слово роль? — μέρος
как на (ново)греческом будет слово партия? — μέρος
как с (ново)греческого переводится слово μέρος? — часть, сторона, край, местность, сторона, отхожее место, уборная, роль, партия


βωλογύρνωβάθρακοςομφαλίςαλλοεθνίαεξεβλάστησαυποκρύπτομαιεμπειριοκρατίασυννέφιασμαπειραματίζομαιασβεστόνεροτριφωφοσφορικόςδεξιόχειραςγρούμποςαγιωτικόςξερόβραχοςαυτότροφοςαβύζοςοδογέφυρακαλοκαίριεπίθετοςκατήγορος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit