επαναφέρω

формы словаβ
επαναφέρω
(αόρ. επανέφερα) 1) приводить (привозить) обратно; возвращать;
2) вновь ставить на рассмотрение (вопрос, проблему);
3) восстанавливать;
          ~ τούς απολυθέντας υπαλλήλους — восстанавливать на работу уволенных служащих;
          ~ τήν τάξιν — восстанавливать порядок;
          ~είς τήν μνήμην — восстанавливать в памяти; вспоминать;

===
          ~ εις τάς αισθήσεις — приводить в чувство#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово приводить обратно? — επαναφέρω
как на (ново)греческом будет слово возвращать? — επαναφέρω
как на (ново)греческом будет слово вновь ставить на рассмотрение? — επαναφέρω
как на (ново)греческом будет слово восстанавливать? — επαναφέρω
как с (ново)греческого переводится слово επαναφέρω? — приводить обратно, возвращать, вновь ставить на рассмотрение, восстанавливать


αναβροντώβαρικόςαβάσταγοςφρουκτόζησιδηροτεχνίακαταιγίδαασχημονώενόστωσιςβούργιαμονογλωσσίααρχιεπισκοπήφαβορίταάκαριθρασομάνιπλάνηνηματώδειςηλεκτρομηχανικήποδηλατοδρόμοςΑπριλιανόςξέσκισμαμελίγονο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit