καρκαλέτσ|ος

формы словаβ
καρκαλέτσ|ος
ο 1) саранча;
2) ирон. глиста (о высоком, худом человеке);
3) герой греческой оперетты



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово саранча? — καρκαλέτσος
как на (ново)греческом будет слово глиста? — καρκαλέτσος
как на (ново)греческом будет слово герой греческой оперетты? — καρκαλέτσος
как с (ново)греческого переводится слово καρκαλέτσος? — саранча, глиста, герой греческой оперетты


κρομμυδίλαγλυφίζωμεθυστικόςνυφικόςεκχιονιστικόςπαραγίνωμαπροάγγελμαακαύλωτοςτιμητήςφορτηγατζήςσύρισμααιξμυλωνούμεμυημένοςμωαμεθανίδανεοαποικιοκρατίαέργοξυλάςτετράφυλλοςμαθητούδιισχυροποιούμαι




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit