έρευνα

формы словаβ
έρευνα
η 1) поиск, розыск; отыскивание, разыскивание;
2) исследование, изыскание, поиск;
          Ινστιτούτο επιστημονικών ~ών — научно-исследовательский институт;
          επιστημονική ~ — научное исследование;
          γεωλογικές ~ες — геологическая разведка;
3) расследование, дознание;
          επιτόπιος ~ — расследование на месте;
4) обыск;
          σωυατική ~ — личный обыск;
          κατ' οίκον ~ — домашний обыск;
          κάνω ~ — обыскивать;
          υποβάλλω σέ ~ — подвергать обыску#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово поиск? — έρευνα
как на (ново)греческом будет слово розыск? — έρευνα
как на (ново)греческом будет слово отыскивание? — έρευνα
как на (ново)греческом будет слово разыскивание? — έρευνα
как на (ново)греческом будет слово исследование? — έρευνα
как на (ново)греческом будет слово изыскание? — έρευνα
как на (ново)греческом будет слово поиск? — έρευνα
как на (ново)греческом будет слово расследование? — έρευνα
как на (ново)греческом будет слово дознание? — έρευνα
как на (ново)греческом будет слово обыск? — έρευνα
как с (ново)греческого переводится слово έρευνα? — поиск, розыск, отыскивание, разыскивание, исследование, изыскание, поиск, расследование, дознание, обыск


σεβρόΣουηδίαστρυμώχνομαικρίμασύγαμπροςμετεωρόλιθοςασώματοςαιτιοκρατικόςορίστελιπαντικάβάσανοζατσίντοκεκλεισμένουςΚρυπτείαστενώεμπύρευσημπεζερίζωημέρανιστέριεννεαπλασίασηχαλκευτικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit