παράσταση

формы словаβ
παράσταση
η 1) представление; спектакль, постановка; выступление (на сцене);
2) изображение, отображение (тж. в произведении искусства);
3) внешний вид, внешность, наружность;
4) филос., психол. образ; представление, понятие, идея;
5) юр. явка (в суд); присутствие, участие (о судебном процессе, чаще об адвокате);
6) дипл. представление, заявление протеста, демарш;
          κάνω ~άσεις — сделать представление, заявить протест;
7) мат. формула;

===
          έξοδα ~άσεως — представительские (деньги)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово представление? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово спектакль? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово постановка? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово выступление? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово изображение? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово отображение? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово внешний вид? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово внешность? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово наружность? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово образ? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово представление? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово понятие? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово идея? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово явка? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово присутствие? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово участие? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово представление? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово заявление протеста? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово демарш? — παράσταση
как на (ново)греческом будет слово формула? — παράσταση
как с (ново)греческого переводится слово παράσταση? — представление, спектакль, постановка, выступление, изображение, отображение, внешний вид, внешность, наружность, образ, представление, понятие, идея, явка, присутствие, участие, представление, заявление протеста, демарш, формула


ερμηνέαςύμνοςδιδακτορίακαθοδήγησηώχραμάτσομπάριζαστούκαςαντικαταναλωτισμόςαθάνατοβαθερόςυποστήριγμαελαιοπερίβολοωοπλαστίαλαθρεμπορίααποστενώνωακήδευτοςήλιοςφυγομαχώαστερέωτοςστείρευμα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit