ακούομαι

формы словаβ
ακούομαι
1) славиться, пользоваться известностью;
2) иметь влияние; пользоваться уважением;
          είναι βουλευτής κι' ~εται — он депутат и имеет болыное влияние;
3) быть обеспеченным;
          ~ομαι καλά — жить в достатке#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово славиться? — ακούομαι
как на (ново)греческом будет слово пользоваться известностью? — ακούομαι
как на (ново)греческом будет слово иметь влияние? — ακούομαι
как на (ново)греческом будет слово пользоваться уважением? — ακούομαι
как на (ново)греческом будет слово быть обеспеченным? — ακούομαι
как с (ново)греческого переводится слово ακούομαι? — славиться, пользоваться известностью, иметь влияние, пользоваться уважением, быть обеспеченным


άφθαστοςανάβροχοςπλανιάρωαπέθανακαταμουσκεύωεπιφάνειαασθενήςανθόςχρωματοσκοπίααραχιθέλαιονχτυποβρόντημαπάγουροςμοσχοπεπονιάανίζησηστραβοπάτημαενδημίααβίζουδρομετρητήςαδαμαντωρύχοςχαράμιδημόσιος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit