σιάξιμο

формы словаβ
σιάξιμο
το 1) выравнивание;
2) устраивание; улаживание, налаживание; исправление, улучшение; благополучное завершение;
3) приведение в порядок; уборка;
4) ремонт, исправление#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово выравнивание? — σιάξιμο
как на (ново)греческом будет слово устраивание? — σιάξιμο
как на (ново)греческом будет слово улаживание? — σιάξιμο
как на (ново)греческом будет слово налаживание? — σιάξιμο
как на (ново)греческом будет слово исправление? — σιάξιμο
как на (ново)греческом будет слово улучшение? — σιάξιμο
как на (ново)греческом будет слово благополучное завершение? — σιάξιμο
как на (ново)греческом будет слово приведение в порядок? — σιάξιμο
как на (ново)греческом будет слово уборка? — σιάξιμο
как на (ново)греческом будет слово ремонт? — σιάξιμο
как на (ново)греческом будет слово исправление? — σιάξιμο
как с (ново)греческого переводится слово σιάξιμο? — выравнивание, устраивание, улаживание, налаживание, исправление, улучшение, благополучное завершение, приведение в порядок, уборка, ремонт, исправление


συνεκφοράσύστρεψιςετεροθαλήςεργαστήριοπαραποτάμιαναγαλλιάζωσωληνωτόςραχατιλίκιακαταστάλακτοςνικάωαναλαμπίδαασφοδήλιαδιενέργητοςδιεκπεραιώτριαμεσημεριάτικοςαναπληρώτριαπροσόμμοισηΧτσακμακάωφθοροποιόςερυθρός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit