δέντρωνω

формы словаβ
δέντρωνω
1. засаживать деревьями;

2. 1) зарастать, покрываться деревьями;
2) вырастать, превращаться в деревья (о саженцах); становиться очень высокими (о травах, посевах);
3) прятаться за дерево#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово засаживать деревьями? — δέντρωνω
как на (ново)греческом будет слово зарастать? — δέντρωνω
как на (ново)греческом будет слово покрываться деревьями? — δέντρωνω
как на (ново)греческом будет слово вырастать? — δέντρωνω
как на (ново)греческом будет слово превращаться в деревья? — δέντρωνω
как на (ново)греческом будет слово становиться очень высокими? — δέντρωνω
как на (ново)греческом будет слово прятаться за дерево? — δέντρωνω
как с (ново)греческого переводится слово δέντρωνω? — засаживать деревьями, зарастать, покрываться деревьями, вырастать, превращаться в деревья, становиться очень высокими, прятаться за дерево


αντιμετάθεσηπενταετήςεκδοράδυϊστήςεπιληπτικόςμοσχαροκεφαλήενεργοποιώπετρελαιομηχανήσκλήρυνσηξεχολιάζωχειραφετημένοςμεταξοβιομηχανικόςσυντρόφεμαστυλέτορίγααεροναυτικήανακυκλίζωαργόστροφοςδιατιμητήςφέρομαιγλοιίνη
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit