προβαίνω

формы словаβ
προβαίνω
(αόρ. προέβην) 1) идти, шагать впереди; [x:trans]идти впереди, шагать впереди[/x:trans]
2) идти вперёд, идти дальше;
3) появляться, начинаться раньше; [x:trans]появляться раньше, начинаться раньше[/x:trans]
          τήν άνοιξιν η ημέρα ολοέν ~ει — [phrase]весной день начинается всё раньше и раньше[/phrase];
4) проходить, протекать (о времени);
5) :
          ~ εις... — :
а) приступать к...; начинать (что-л.) ;
          ~ εις τό έργον — приступать к делу;
б) делать, проводить (что-л.) ;
6) (с некот. сущ. переводится в зависимости от значения этих сущ.) :
          ~ εις αποφάσεις — принимать решения;
          η αστυνομία προέβη εις συλλήψεις — [phrase]полиция произвела аресты[/phrase];
          ο υπουργός θά προβή εις δηλώσεις — [phrase]министр выступит с заявлением[/phrase];

===
          ~ προβεβηκυία ηλικία — преклонный возраст#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово идти впереди? — προβαίνω
как на (ново)греческом будет слово шагать впереди? — προβαίνω
как на (ново)греческом будет слово идти вперёд? — προβαίνω
как на (ново)греческом будет слово идти дальше? — προβαίνω
как на (ново)греческом будет слово появляться раньше? — προβαίνω
как на (ново)греческом будет слово начинаться раньше? — προβαίνω
как на (ново)греческом будет слово проходить? — προβαίνω
как на (ново)греческом будет слово протекать? — προβαίνω
как с (ново)греческого переводится слово προβαίνω? — идти впереди, шагать впереди, идти вперёд, идти дальше, появляться раньше, начинаться раньше, проходить, протекать


χοιρομάντριτεταρτογενήςπραγματοποιημένοςσανίδαςμόλεμαβιάζωυπουργεύωβρώμιεκφυλισμένοςψηφίδαμυροφόροςσκιαμαχίαζαναέτηςμπεκρούαερογέφυραανακολπώνωεξασθενώλησμονήτραδιαφθορεύςπαράνομααναφτος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit