χρησιμοποίηση

формы словаβ
χρησιμοποίηση
η 1) использование, пользование, употребление; применение;
          κάμνω (или ποιούμαι) ~ — употреблять, использовать;
          βάζω σέ ~ — пускать в обиход;
          μπαίνω σέ ~ — входить в обиход;
          είναι εν ~ει — (быть) в употреблении;
          δέν είναι εν ~ει — быть неупотребительным;
          ο εν ~ει или καθημερινής ~ης — обычный, обиходный;
          τό δικαίωμα ~εως — юр. право пользования;
          χώροι κοινής ~εως — места общего пользования;
          γιά εξωτερική ~ — для наружного употребления;
          στήν προσωπική ~ — в личном пользовании;
2) употребительность#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово использование? — χρησιμοποίηση
как на (ново)греческом будет слово пользование? — χρησιμοποίηση
как на (ново)греческом будет слово употребление? — χρησιμοποίηση
как на (ново)греческом будет слово применение? — χρησιμοποίηση
как на (ново)греческом будет слово употребительность? — χρησιμοποίηση
как с (ново)греческого переводится слово χρησιμοποίηση? — использование, пользование, употребление, применение, употребительность


στενογραφικόςγαριάζωκροντήραλούροςπύκνωμααπαράγγελταανακατακτώεφελκυσμόςτάσικραδαστικόςξεκαμπίζωφωτοσφαίρακοψιάεπαναδραστηριοποιώκατρουλήςγατότριχαακακοφόρμιστοςκεντροαριστερόςζωντανόςδιπλωματικήκροκοσυλλέκτρια
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit