δασόφυτ|ος

формы словаβ
δασόφυτ|ος
засаженный лесом, покрытый лесом



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово засаженный лесом? — δασόφυτος
как на (ново)греческом будет слово покрытый лесом? — δασόφυτος
как с (ново)греческого переводится слово δασόφυτος? — засаженный лесом, покрытый лесом


σπήτιδιακανόνισησυμπαράταξηπρόσθεσηαποπνιγμόςαρπαχτήςαντρολόγιαντάμισσαμαγνήτηςδοντωτόςαίθριοςσαββατικόςκουλούραβρώμικοςαντεπίθεσησυναγορεύωκοντόσταβλοςαναρτήραςανεμοστεγήςροογράφοςδακτυλίτιδα




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit