αναλαμβάνω

формы словаβ
αναλαμβάνω
(αόρ. ανέλαβα, ανέλαβον, παθ. αόρ. ανελήφθην) 1. 1) поднимать, брать в руки (что-л.);
2) брать, принимать на себя (обязанности и т. п.);
          ~ κάποιον υπό τήν προστασία μου — брать (__кого-л.__) под своё покровительство;
3) приступать к чему-л.; браться за что-л. ;
          ~ τά καθήκοντα μου — приступать к исполнению обязанностей;
          τώρα πιά ανέλαβε αυτός τήν υπόθεση — теперь уж он взялся за дело;
4) взять обратно, вынуть (вклад и т. п.);

2. 1) выздоравливать, поправляться; оправляться, приходить в себя;
2) оживляться (о рынке и т. п.);#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово поднимать? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово брать в руки? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово брать? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово принимать на себя? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово приступать? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово браться? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово взять обратно? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово вынуть? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово выздоравливать? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово поправляться? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово оправляться? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово приходить в себя? — αναλαμβάνω
как на (ново)греческом будет слово оживляться? — αναλαμβάνω
как с (ново)греческого переводится слово αναλαμβάνω? — поднимать, брать в руки, брать, принимать на себя, приступать, браться, взять обратно, вынуть, выздоравливать, поправляться, оправляться, приходить в себя, оживляться


ληθαργίασπανακοτυρόπιταοργανοληπτικόςδιαμαγνητικόςζουμπερέκικαϊκιάινιακόςξυλέμποραςυφαντικήξεχαρβάλωτοςβρίσκομαιέκπτωτοςισχιαλγίαεκκλησιάρηςπαφλάζωχάρτουέκταχτοςαυθυποβάλλομαιακρόλοφοςαπόκριααντίθετο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit