έφορ|ος

формы словаβ
έφορ|ος
ο 1) надзиратель, смотритель, хранитель, попечитель;
          ~ αρχαιοτήτων — хранитель древностей;
          ~ μουσείου — хранитель музея;
2) инспектор;
          οικονομικός ~ — финансовый инспектор;
3) заведующий, управляющий, директор;
          ~ τής εθνικής βιβλιοθήκης — заведующий национальной библиотекой#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово надзиратель? — έφορος
как на (ново)греческом будет слово смотритель? — έφορος
как на (ново)греческом будет слово хранитель? — έφορος
как на (ново)греческом будет слово попечитель? — έφορος
как на (ново)греческом будет слово инспектор? — έφορος
как на (ново)греческом будет слово заведующий? — έφορος
как на (ново)греческом будет слово управляющий? — έφορος
как на (ново)греческом будет слово директор? — έφορος
как с (ново)греческого переводится слово έφορος? — надзиратель, смотритель, хранитель, попечитель, инспектор, заведующий, управляющий, директор


βουτυρομηχανήακατανίκητοςεπωάζομαιατέρμοναςτρυφερίτσαμοναχόςαπαλλοτριώσιμοςγυναικολατρείακάρκαδοδίκωχοβοτανικόςλάτρηςχιονοειδήςδιάσκελατελικώςανομοιομέρειαφύσιγγαςχαροποιώχαλικοστρώνωκεφαλιάκλεψιτυπία
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit