δόκιμ|ος

формы словаβ
δόκιμ|ος
1. 1) известный, признанный, опытный;
          ~ συγγραφέας — писатель-классик;
2) испытанный, проверенный;
3) подвергаемый испытанию, проходящий испытательный срок;
          ~ο μέλος τού κόμματος — кандидате члены партии;
          ~ αξιωματικός — курсант военного училища;
          ~ μοναχός — послушник;

2. (о) 1) ученик, подмастерье;
2) новичок; стажёр, практикант;
          ~ τού πολεμικού (или εμπορικού) ναυτικού — гардемарин;
3) курсант военно-морского училища;
          Σχολή δοκίμων — военно-морское училище#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово известный? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово признанный? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово опытный? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово испытанный? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово проверенный? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово подвергаемый испытанию? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово проходящий испытательный срок? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово ученик? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово подмастерье? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово новичок? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово стажёр? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово практикант? — δόκιμος
как на (ново)греческом будет слово курсант военно-морского училища? — δόκιμος
как с (ново)греческого переводится слово δόκιμος? — известный, признанный, опытный, испытанный, проверенный, подвергаемый испытанию, проходящий испытательный срок, ученик, подмастерье, новичок, стажёр, практикант, курсант военно-морского училища


αθλιότοποςπώλοςπροφυλακτικόςάψινθοςχαίτηηλιόγερμαηλιοχρύσωμαμαρκαλάωλογοκοπώμισότυφλοςορκωτόςθρύλοςκάνιστροαναπασχόλητοςτόπλεςκυοφορίαγκιοσέμιανθρακεύωματώνωιεράσαμπάνιο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit