ανέσωστ|ος

формы словаβ
ανέσωστ|ος
1) неполный, недостаточный;
2) болезненный, хилый, физически недоразвитый; недоношенный (о ребенке);
3) безнадёжный (о больном и т. п.);
4) неисчерпаемый, неиссякаемый (о запасах);
5) бесконечный, нескончаемый;
6) недосягаемый, недоступный#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неполный? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово недостаточный? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово болезненный? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово хилый? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово физически недоразвитый? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово недоношенный? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово безнадёжный? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово неисчерпаемый? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово неиссякаемый? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово бесконечный? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово нескончаемый? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово недосягаемый? — ανέσωστος
как на (ново)греческом будет слово недоступный? — ανέσωστος
как с (ново)греческого переводится слово ανέσωστος? — неполный, недостаточный, болезненный, хилый, физически недоразвитый, недоношенный, безнадёжный, неисчерпаемый, неиссякаемый, бесконечный, нескончаемый, недосягаемый, недоступный


εγκατοπτρίζομαιπαρθεναγωγείοαυτογονιμοποίησησκορποχώριαποδομητικόςαδόλεσχοςαλάδιατομίςθερμαστήςπλανίδιελαιόπλακούςλογοκλοπώεπικρέμασηκατοικώγήϊνοςγεραλέοςαργιλικόςαπαξιώνωαναγάλλιασμακαρυοθραύστηςλαδερός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit