εντείνω

формы словаβ
εντείνω
(αόρ. ενέτεινα) 1) натягивать (верёвку, лук);
2) напрягать, усиливать; интенсифицировать;
          ~ τή φωνή (τήν ακοή, τήν προσοχή) — напрягать голос (слух, внимание) ;
          ~ τάς προσπαθείας μου — напрягать силы;
          ~ τους εξοπλισμούς — усиливать гонку вооружений;
3) обострять (отношения)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово натягивать? — εντείνω
как на (ново)греческом будет слово напрягать? — εντείνω
как на (ново)греческом будет слово усиливать? — εντείνω
как на (ново)греческом будет слово интенсифицировать? — εντείνω
как на (ново)греческом будет слово обострять? — εντείνω
как с (ново)греческого переводится слово εντείνω? — натягивать, напрягать, усиливать, интенсифицировать, обострять


γονόρροιααγκάθιαποπέμπωφιλάδελφοςχαμαικέρασοςχόρδαόγδοοςβαλήςτσάροςζυθοποιείοκοινωνιόλεκτοςγλυκανοστιάγίγανταςαχρεωκόπητοςκαραβοστάσιτριμερώςνεκρόκερατάκιφθόνοςκονσουμασιόνφιγουράτος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit