εν

формы словаβ
εν
(εμ, ελ, εγ, ερ) 1) (при обознач. места) :
          εν Αφήναις — в Афинах;
          εν μέση οδώ — а) посредине улицы; б) прямо на улице;
          η κυβέρνησις παραμένει εν τή εξουσία — [phrase]правительство остаётся у власти[/phrase];
2) (при обознач. средства, орудия) :
          εν ονόματι τού νόμου — именем закона;
          εν πεζώ λόγω — в прозе;
          εν στίχοις — в стихах;
3) (при обознач. способа действия) ;
          εν παρόδω — между прочим, мимоходом;
          εν περιλήψει или εν συντομία — вкратце;
4) (при обознач. времени) :
          εν καιρώ ειρήνης — в мирное время;
          εν μια ημέρα — в один день, в течение одного дня;
          εν έτει 1976 — [phrase]в 1976 году[/phrase];
5) (при обознач. состояния, положения) :
          εν πλώ — в плавании;
          εν αποστρατεία — в отставке;
          εν κινδύνω — в опасности;
          εν πλήρει συνειδήσει — в полном сознании; полностью сознавая;
          εν πλήρει εξαρτήσει — в полном подчинении;
          αυτό συνέβη εν απουσία μου (εν αγνοία μου) — [phrase]это произошло в моё отсутствие [/phrase] (без моего ведома) ;
          εν αναμονή — в ожидании;
          ο νόμος παραμένει εν ισχύι — [phrase]закон остаётся в силе[/phrase];
          εν ανάγκη — в случае необходимости;
          εν χρήσει — в употреблении;
          εν τάξει — всё в порядке; есть; договорились; порядок (разг.)
          εν γνώσει του πράγματος — в курсе дела;
          εν στολή — воен. в форме;
          εν καιρώ — в подходящее время;
          εν τώ μεταξύ — между тем;
          εν ριπή οφθαλμού — в мгновение ока;
          εν πομπή καί παρατάξει — с помпой, торжественно;
          εν ιδρώτι του προσώπου μου — в поте лица;
          υπογράφω εν λευκώ — давать карт-бланш#(ново)греческий словарькак с (ново)греческого переводится слово εν? —


ήπειροςφιλάρπάγοςσουσαμόπιτταευνομίαγλωσσοκοπάωάκαιροςανθυγιεινόςανεμομείκτηςφαβεντιανόςαδόλωτοςαγριαψινθιάποικιλμένοςατροπολόγητοςλυγινοςβαμβακούσουρεαλίστριακαταλαλητήςδρόσοςέρευξηεπτάςβροντοχτύπημα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit