λειώνω

формы словаβ
λειώνω
1. 1) плавить, расплавлять, растоплять;
2) растворять;
3) разминать, толочь (картофель, фасоль и т. п.);
4) раздавить, задавить;
5) изнашивать (об одежде, обуви);
6) перен. изнурять, утомлять (о работе и т. п.);
7) угнетать, подавлять (о горе и т. п.);

===
          ~ τόν ελειωσαν στό ξύλο — [phrase]его избили до полусмерти[/phrase];

2. 1) таять, плавиться;
2) растворяться; распускаться;
3) развариваться;
4) гнить, разлагаться (о трупе);
5) изнашиваться (об одежде, обуви);
6) изнуряться, утомляться;
7) томиться, изнывать; страдать;, чахнуть; таять;
          έλειωσε από (τόν) έρωτα — [phrase]он зачах, истаял от любви[/phrase];
          ~ σάν τό κερί — таять как свечка;
          ~ απ' τή στενοχώρεια — изнывать от горя#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово плавить? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово расплавлять? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово растоплять? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово растворять? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово разминать? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово толочь? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово раздавить? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово задавить? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово изнашивать? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово изнурять? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово утомлять? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово угнетать? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово подавлять? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово таять? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово плавиться? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово растворяться? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово распускаться? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово развариваться? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово гнить? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово разлагаться? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово изнашиваться? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово изнуряться? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово утомляться? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово томиться? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово изнывать? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово страдать? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово чахнуть? — λειώνω
как на (ново)греческом будет слово таять? — λειώνω
как с (ново)греческого переводится слово λειώνω? — плавить, расплавлять, растоплять, растворять, разминать, толочь, раздавить, задавить, изнашивать, изнурять, утомлять, угнетать, подавлять, таять, плавиться, растворяться, распускаться, развариваться, гнить, разлагаться, изнашиваться, изнуряться, утомляться, томиться, изнывать, страдать, чахнуть, таять


χρωμόσφαιραιμπεριαλιστικόςμυστικοσύμβουλοςκλαρίέντασιςαμειδίασταγονιμοποιόςασχιστόςφουντούκιδιαφορετικάανήλθονθερμομέτρημαφυσιολογίαέπακροΕλβετίδακουράντεςμεσοπατριαρχείασινάπισμόςμυδράλλιοναδέξιοςονειρευτής
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit