έτσι

формы словаβ
έτσι
1. так, таким образом;
          κάνε ~ — [phrase]сделай так[/phrase];
          κάνε ~ πού... — [phrase]сделай так(__,__) чтобы...[/phrase];
          μήν κάνετε ~ — [phrase]не делайте так[/phrase];
          άς γίνει ~ — [phrase]так тому и быть[/phrase];
          ~ δέν γίνεται δουλειά — [phrase]так дело не пойдёт[/phrase];
          πώς ~; — [phrase]как же так?[/phrase];
          πώς έγινε ~; — [phrase]как это случилось?[/phrase];
          καί ~ είναι — [phrase]так оно и есть[/phrase];
          δέν είναι ~ — [phrase]это не так[/phrase];
          ~ δέν είναι; — [phrase]не так ли?[/phrase];
          ~ έ; — [phrase]значит так?[/phrase];
          κι' ~ — итак;
          ~ όπως πρέπει — [phrase]так как следует[/phrase];
          ~ είμαι εγώ — [phrase]таков я[/phrase];
          μέ τό ~ θέλω — произвольно, явочным порядком;
          ~ πού λές — [phrase]вот какие дела[/phrase];
          τό είπα ~ или ~ τό είπα — [phrase]я просто так это сказал[/phrase];
          ~ ακριβώς τό είπα — [phrase]я сказал именно так[/phrase];
          ~ κι' ~ — а) [phrase]так себе, средне;[/phrase] б) [phrase]так или иначе; во всяком случае; всё равно[/phrase];
          πώς είσθε; κι' ~ — [phrase]как поживаете? - так себе[/phrase];
          ~ κι' ~ δέν πρόκειται νά ωφεληθώ — (так или иначе) [phrase] всё равно я ничего не выгадаю[/phrase];
          ~ είτε αλλιώς — так или иначе;
          κι' ~ κι' αλλ(ο)ιώς — так или иначе;
          ~ καί είναι — [phrase]так и есть, это правда[/phrase];
          τό δίνουν ~ — [phrase]бесплатно, даром дают[/phrase];

2. σύνδ. 1) как только; когда, после того как;
          ~ πεις — [phrase]как только скажешь[/phrase];
          ~ εχάραξε η αυγή — [phrase]как только занялась заря[/phrase];
          ~ φύγει ο παππάς — [phrase]когда уйдёт отец[/phrase];
2) если;
          ~ θελήσεις — [phrase]если захочешь[/phrase];
          ~ τό μάθει αυτός — [phrase]если он узнает об этом[/phrase];

===
          ~ πού или ~ ώστε — так чтобы#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово так? — έτσι
как на (ново)греческом будет слово таким образом? — έτσι
как на (ново)греческом будет слово как только? — έτσι
как на (ново)греческом будет слово когда? — έτσι
как на (ново)греческом будет слово после того как? — έτσι
как на (ново)греческом будет слово если? — έτσι
как с (ново)греческого переводится слово έτσι? — так, таким образом, как только, когда, после того как, если


συγκοινωνώαυθέντηςπασσατέμποκομπάρσοςξινόγαλασυνδεκάζωεγκαινίασηδαφνόλαδοσκαμπάζωεξτρεμιστικόςαχόρδιστοςχότζαςεμετόςσυμβουλάτοραςεγγυητήριοπρέπωνπαρέκτασηπρωτεύοντααγέννηγοςκερδισμένοςεξώνω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit