αξία

формы словаβ
αξία
η 1) эк. стоимость;
          ανταλλακτική ~ — меновая стоимость;
          ~ χρήσης — потребительная стоимость;
          ονομαστική ~ — номинальная стоимость;
          ο νόμος τής ~ς — закон стоимости;
2) цена, стоимость;
          ~ τής οικίας — стоимость дома;
          αγοράζω σπίτι ~ς εκατό χιλιάδων — купить дом стоимостью в сто тысяч;
          δείγμα άνευ ~ς — бесплатный образец;
3) ценность, достоинство; значение, важность;
          η ~ τής ανακάλυψης — ценность, значение открытия;
          ~ τού βιβλίου — достоинство книги;
4) заслуга;
          μετάλλιον στρατιωτικής ~ς — медаль за военные заслуги;
5) πλ. ценности, ценные бумаги;
          κινητές αξίες — ценные бумаги;
          χρηματιστήριο αξιών — биржа;

===
          κατ' -ν — заслуженно, по заслугам; по достоинству;
          παρ' ~ν — незаслуженно, не по заслугам, не по достоинству#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово стоимость? — αξία
как на (ново)греческом будет слово цена? — αξία
как на (ново)греческом будет слово стоимость? — αξία
как на (ново)греческом будет слово ценность? — αξία
как на (ново)греческом будет слово достоинство? — αξία
как на (ново)греческом будет слово значение? — αξία
как на (ново)греческом будет слово важность? — αξία
как на (ново)греческом будет слово заслуга? — αξία
как на (ново)греческом будет слово ценности? — αξία
как на (ново)греческом будет слово ценные бумаги? — αξία
как с (ново)греческого переводится слово αξία? — стоимость, цена, стоимость, ценность, достоинство, значение, важность, заслуга, ценности, ценные бумаги


κατεργασμένοςπαραδοχήεπαργύρωσηλήγωσπορίτηςπολυφορτώνωαπηλογιούμαιάλυσσοςφλογότρεμοςμεσόδομοςδελφινάκισκιοσκοπιοχοχολιέμαιξετεντώνωαποταμίευσηαλευροζούμιδημοσιάμουνοπλημμύρααντιδικώτρισχιλιετήςεκών
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit