σκουπιδιάρικ|ος

формы словаβ
σκουπιδιάρικ|ος
относящийся к уборке мусора; мусороуборочный;
          ~ο κάρρο — мусороуборочная мащйна#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово относящийся к уборке мусора? — σκουπιδιάρικος
как на (ново)греческом будет слово мусороуборочный? — σκουπιδιάρικος
как с (ново)греческого переводится слово σκουπιδιάρικος? — относящийся к уборке мусора, мусороуборочный


εωθινόςθορύβησηκατουρλούαορτέαςσμηνοσεισμοίκλαίουσαβιοπαλεύωκαλαμποκόσουπαεφημερεύωνκαθημαξευμένοςνυχτοπούλιθεοποιώεπετεύχθηνπράκτοραςκατοπτροποιόςεπιβεβαιώνομαιμοναρχώχειροπιαστόςαλλοφροσύνηερυσιβώδηςκαθηγητής
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit