βαθμούχ|ος

формы словаβ
βαθμούχ|ος
воен. имеющий звание, чин, ранг; [x:trans]имеющий звание,имеющий чин,имеющий ранг[/x:trans]
          ο βαθμούχος — а) унтер-офицер; б) офицер#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово имеющий звание? — βαθμούχος
как на (ново)греческом будет слово имеющий чин? — βαθμούχος
как на (ново)греческом будет слово имеющий ранг? — βαθμούχος
как с (ново)греческого переводится слово βαθμούχος? — имеющий звание, имеющий чин, имеющий ранг


εξολισθάνωχοντρόμαλλουπαλληλίσκοςπικάρισμααπλήθυντοςπρασίνισμασοφίαβρεφοδόχοςαισθησιοκρατίαεπιλαρχίασβηστόςβουτυρίλακακάοδολοπλόκοςγεράζωλιγομάραοινοπνευματοπώληςΠερσίακλωνιάζωαποξήλωμαμυστικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit