έσχατ|ος

формы словаβ
έσχατ|ος
1) удалённый, отдалённый;
2) последний, крайний, предельный;
          ~ατον γήρας — глубокая старость;
          ~άτη πνοή — последний вздох;
3) перен. последний, крайний; высший;
          ~ κίνδυνος — крайняя опасность;
          ~άτη πενία — крайняя бедность;
          ~ βαθμός — высшая ступень;
          η ~άτη τών ποινών — высшая мера наказания, смертный приговор;
4) последний, наихудший;
          είναι ~ στά μαθήματα — [phrase]он последний ученик[/phrase];
5) лог. :
          ~ όρος — малая посылка;

===
          μέχρις ~άτων — до конца;
          επ' ~άτων — недавно, в последнее время;
          ευρίσκομαι εις τά ~ατα — быть при смерти;
          ~άτη προδοσία — государственная измена#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово удалённый? — έσχατος
как на (ново)греческом будет слово отдалённый? — έσχατος
как на (ново)греческом будет слово последний? — έσχατος
как на (ново)греческом будет слово крайний? — έσχατος
как на (ново)греческом будет слово предельный? — έσχατος
как на (ново)греческом будет слово последний? — έσχατος
как на (ново)греческом будет слово крайний? — έσχατος
как на (ново)греческом будет слово высший? — έσχατος
как на (ново)греческом будет слово последний? — έσχατος
как на (ново)греческом будет слово наихудший? — έσχατος
как с (ново)греческого переводится слово έσχατος? — удалённый, отдалённый, последний, крайний, предельный, последний, крайний, высший, последний, наихудший


αστήριχτοςκατουρογυάλιευσπλαχνίααποτραχύνωβηχαλάκιγρουσούζηςσυμβίωσηδημοπρασίαεπιζώτελεσιουργόςσφαλιάραανάκλησηβελέντζικόαπολέμητοςκατευθείανντεφαιτιστήςαπαρηγόρητοςχάράαραχναίοςεπταετηρίδαπλάγια
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit