κατάσταση

формы словаβ
κατάσταση
η 1) положение, состояние; обстановка; конъюнктура;
          ψοχική (παθολογική) ~ — душевное (болезненное) состояние;
          αεριώδης - — газообразное состояние;
          ~ έλλειψης βαρύτητας — состояние невесомости;
          ~ τής οδού — состояние дороги;
          διεθνής ~ — международное положение;
          εμπόλεμος ~ — военное положение; состояние войны;
          ~ πολιορκίας — осадное положение;
          η ~ τών πραγμάτων — положение вещей, положение дел;
          άνθρωπος τής ~ς — конъюнктурщик;
          είμαι (или βρίσκομαι) σέ δύσκολη ~ — быть в затруднительном положении;
2) перечень, список; опись, реестр; ведомость;
          μισθοδοτική ~ — ведомость на зарплату;
3) воен. служебное положение;
          ~ ενεργείας — действительная служба;
          ~ διαθεσιμότητας — действующий резерв;
          ~ αποστρατείας — положение отставника;

===
          είμαι σέ ενδιαφέρουσα ~ — быть в интересном положении, быть беременной;
          είμαι σέ καλή ~ — иметь состояние, быть состоятельным человеком;
          είμαι σέ ~ νά... — быть в состоянии (сделать что-л.) ;
          τί~ είναι αυτή; — [phrase]что здесь происходит?[/phrase];
          δέν είναι - αυτή! — [phrase]так дальше продолжаться не может![/phrase];
          ορίστε ~! — [phrase]смотрите, до чего мы дошли![/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово положение? — κατάσταση
как на (ново)греческом будет слово состояние? — κατάσταση
как на (ново)греческом будет слово обстановка? — κατάσταση
как на (ново)греческом будет слово конъюнктура? — κατάσταση
как на (ново)греческом будет слово перечень? — κατάσταση
как на (ново)греческом будет слово список? — κατάσταση
как на (ново)греческом будет слово опись? — κατάσταση
как на (ново)греческом будет слово реестр? — κατάσταση
как на (ново)греческом будет слово ведомость? — κατάσταση
как на (ново)греческом будет слово служебное положение? — κατάσταση
как с (ново)греческого переводится слово κατάσταση? — положение, состояние, обстановка, конъюнктура, перечень, список, опись, реестр, ведомость, служебное положение


αστιατρικόςπάνοπλοςανακαΐλαακκισμαμπαταξηλίκικοινοβιακόςχρησιμεύωγαρνίρισμαλούλουδοενταύθαοσμίζομαιμπαρουτάδικονεκταρίνιτρίτησουλατσάρωαναλοςτρελοπαντιέραΙάπωναςψιλάιατρείοάβρεκτος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit