ψιμμυθιωμέν|ος

формы словаβ
ψιμμυθιωμέν|ος
покрытый румянами, нарумяненный, накрашенный



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово покрытый румянами? — ψιμμυθιωμένος
как на (ново)греческом будет слово нарумяненный? — ψιμμυθιωμένος
как на (ново)греческом будет слово накрашенный? — ψιμμυθιωμένος
как с (ново)греческого переводится слово ψιμμυθιωμένος? — покрытый румянами, нарумяненный, накрашенный


μαζικάποικίλοςπροσδιορίζομαιβραχυκεφαλίατσίκλανεόδμητοςψοφοδεήςπεριοδολόγησηβουρλόςμαδαρόςμαδαρῶπρωτεργάτιςξανάσαπωνικόςκοσμήτριααλίευμασυμβουλώδείνααφεντάνθρωποςέγκαψηνισάφι




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit