φιλάργυρ|ος

формы словаβ
φιλάργυρ|ος
1. скупой; скаредный (прост.);
          είμαι ~ — быть скрягой; скряжничать (разг.) ;

2. (о) скупец; скряга (разг.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово скупой? — φιλάργυρος
как на (ново)греческом будет слово скаредный? — φιλάργυρος
как на (ново)греческом будет слово скупец? — φιλάργυρος
как на (ново)греческом будет слово скряга? — φιλάργυρος
как с (ново)греческого переводится слово φιλάργυρος? — скупой, скаредный, скупец, скряга


εξηγήσιμοςεργιονμέννίπτωπρίγκιψοδόντωμοδιαταράσσωαβλεπήςχρωστικόςπεριζώνωουδετερότηταπαϊδάκιπατέντατσαρλατάνοςαψυχοπόνιαατηγάνιστοςασπλαχνιάσταυραδερφόςμεγαλόφωναζέγουνααποτείνω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit