ίδι|ος

формы словаβ
ίδι|ος
1) собственный, свой;
          εκ τής ιδίας μου περιουσίας — на собственные средства;
          εξ ιδίων μου — за свой счёт;
          βλέπω μέ τά ίδια μου τά μάτια — видеть своими собственными глазами, видеть самому;
          εξ ιδίων κρίνω τά αλλότρια — судить о других по себе;
          μεταβαίνω (или επιστρέφω, επανέρχομαι, επανακάμπτω) εις τά ίδια — возвращаться домой, восвояси;
2) свой, личный, особый, характерный;
          ~ τρόπος — а) своя характерная манера (делать что-л.); б) особый способ;
          ιδία είσοδος — особый, отдельный вход;
          (δέν) είναι ιδιον κάποιου — (не)свойственно, (не) подобает кому-л.; не является характерной особенностью;
3) похожий, вылитый; одинаковый;
          είναι ~ μέ τόν πατέρα του — [phrase]он весь в отца, он вылитый отец[/phrase];
          ~ στό χρώμα — одинакового цвета;
4) (с артиклем) тот же самый, точно такой же, одинаковый;
          όλο τό ιδιο, όλο τά ίδια или τά ίδια καί τά ιδια — одно и то же;
          τά ίδια или τό ίδιο τό — же (самое) ;
          κοπανάω όλο τά ίδια — заладить одно и то же;
          λέγω τά ίδια καί τά ίδια — твердить одно и то же;
          σέ όλους φέρνεται τό ίδιο — [phrase]он поступает одинаково со всеми[/phrase];
          τό ίδιο κάνει — всё равно;
          είναι τό ίδιο σάν... — [phrase]это всё равно(__,__) что...[/phrase];
          είναι τό ίδιο — [phrase]это одно и то же[/phrase];
          τό ίδιο μου κάνει — [phrase]мне всё равно[/phrase];
          προϊόντα τής ίδιας προέλευσης — [phrase]продукция того же происхождения[/phrase];
          τής ίδιας ηλικίας — одного возраста;
          έχουν τό ίδιο μπόι (ανάστημα) — [phrase]они одного роста[/phrase];
          κατά τόν ίδιο τρόπο — равным образом;
          μέ τόν ίδιον τρόπο — одинаковым способом;
5) (с артиклем) сам, лично;
          θά έλθω ο ~ — [phrase]я приду сам[/phrase];
          η ίδια η κατάσταση επιβάλλει — [phrase]сама обстановка заставляет[/phrase];

===
          ιδίαις χερσίν — собственноручно;
          κατ' ιδίαν — а) отдельно; б) наедине;
          τά ίδια Παντελάκη μου, τά ίδια Παντελή μου или τά ίδια τής συχωρεμένης — погов. [phrase]опять одно и то же[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово собственный? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово свой? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово свой? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово личный? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово особый? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово характерный? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово похожий? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово вылитый? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово одинаковый? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово тот же самый? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово точно такой же? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово одинаковый? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово сам? — ίδιος
как на (ново)греческом будет слово лично? — ίδιος
как с (ново)греческого переводится слово ίδιος? — собственный, свой, свой, личный, особый, характерный, похожий, вылитый, одинаковый, тот же самый, точно такой же, одинаковый, сам, лично


πούαδρασκελίζωγλαριάζωεμβατήριοαζούλιγοςπεταλουργίααθυρματοποιίασυγκαταβαίνωπλανεύτραακρογιαλίτικοςεπίγνωσηνερόχιονοαυτοκαλούμενοςσάματιαπαρακάλεστοςανυψώνωεπιχαλικώολόκληροςγνωστικόςδιηθητικόςγιουχαϊσμός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit