ατράβηκτ|ος

формы словаβ
ατράβηκτ|ος
1) не вытащенный, не вынутый, не извлечённый или не могущий быть вытащенным, вынутым, извлечённым;
          έχω τά λεφτά μου ~α απ' τήν τράπεζα — [phrase]я ещё не вынул свой деньги из банка[/phrase];
2) не спущенный на воду (о лодке);
3) не вылитый, не выкачанный (из сосуда); неизрасходованный (о вине и т. п.);
          έχουμε ακόμα ένα βαρέλι ~ο — [phrase]у нас ещё есть невыпитая бочка вина[/phrase];
4) трезвый;
5) жидкий, водянистый (о кушанье);
6) не пережитый (о страданиях);

===
          τά νερά είναι ~α — вода не убыла, не спала (при разливе и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово не вытащенный? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово не вынутый? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово не извлечённый или не могущий быть вытащенным? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово вынутым? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово извлечённым? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово не спущенный на воду? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово не вылитый? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово не выкачанный? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово неизрасходованный? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово трезвый? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово жидкий? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово водянистый? — ατράβηκτος
как на (ново)греческом будет слово не пережитый? — ατράβηκτος
как с (ново)греческого переводится слово ατράβηκτος? — не вытащенный, не вынутый, не извлечённый или не могущий быть вытащенным, вынутым, извлечённым, не спущенный на воду, не вылитый, не выкачанный, неизрасходованный, трезвый, жидкий, водянистый, не пережитый


καταπλημμυρώτσαμπούνισμαπροξενώάξεσταερμηνευτέοςαχυροτόμοςπροπαραλήγουσαασκολσούνδαμασκηνομαυρομουργιάπροσεπικαλούμαιαδιαβατικάθρομβοκύτταροπλεύσηγουρλώνωαρριβάρωχρυσόβουλλοσιτοφάγοςξυλο-ελεφαντοστόλιστοςμπουζουκομάνα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit