λογαριασμός

формы словаβ
λογαριασμός
ο 1) счёт; подсчёт, вычисление;
2) калькуляция;
          κρατώ (τό) ~ό — вести бухгалтерские книги;
          κάνω ~ό — а) подсчитать; б) подать счёт;
3) финансовый отчёт;
4) фин., торг. счёт;
          ανοικτός ~ — открытый счёт;
          βιβλίο γιά ~ούς — бухг. расчётная книжка;
          τρεχούμενος ~ — текущий счёт;
          σύμφωνα μέ τό ~ό — по счёту;
5) перен. расчёт, намерение;
          όλοι μου οι ~οί ανετράπησαν — [phrase]все мой расчёты лопнули[/phrase];

===
          δίνω ~ό — давать отчёт, отчитываться;
          έχω ~ούς μ'αυτόν — [phrase]у меня с ним свой счёты[/phrase];
          μπαίνω σέ ~ό — входить в колею;
          χάνω τόν ~ό — а) запутываться в расчётах; б) быть в замешательстве, выходить из колей;
          αυτό είναι δικός μου ~ — [phrase]это моё дело[/phrase];
          δέν βρίσκω ~ό — [phrase]я запутался[/phrase];
          δέν έρχομαι σέ ~ό — быть несговорчивым;
          κανονίζω τους ~ούς — сводить счёты;
          παίρνω σέ ~ό μου — принимать на свой счёт;
          γιά ~ό μου — а) [phrase]на мой счёт, за мой счёт;[/phrase] б) [phrase]за меня[/phrase];
          (άνα)γράφω στό ~ό του — [phrase]записать на его счёт[/phrase];
          εξοφλώ ~ό — заплатить по счёту, рассчитаться;
          ο καθένας γιά ~ό του — [phrase]каждый на свой страх и риск[/phrase];
          οι καλοί ~οί κάνουν τους καλούς φίλους — посл. [phrase]счёт дружбы не портит[/phrase];
          κάνει τό ~ό (του) χωρίς τόν ξενοδόχο — погов. а) [phrase]рассчитать без хозяина; без меня меня женили;[/phrase] б) просчитаться, недооценить трудностей#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово счёт? — λογαριασμός
как на (ново)греческом будет слово подсчёт? — λογαριασμός
как на (ново)греческом будет слово вычисление? — λογαριασμός
как на (ново)греческом будет слово калькуляция? — λογαριασμός
как на (ново)греческом будет слово финансовый отчёт? — λογαριασμός
как на (ново)греческом будет слово счёт? — λογαριασμός
как на (ново)греческом будет слово расчёт? — λογαριασμός
как на (ново)греческом будет слово намерение? — λογαριασμός
как с (ново)греческого переводится слово λογαριασμός? — счёт, подсчёт, вычисление, калькуляция, финансовый отчёт, счёт, расчёт, намерение


πλαστελίνηαλληλούιαανακοχλίασηαρνησίπατριδαυπόμνησηδρομάκιπολιτειοκρατίαπλατωσιάάσφιγκτοςμακρύνωποδήλατοβυζαστάρικοπροπύργιοσπορικόκεράτιοαγαλματοκόσμητοςσάρακρυφακούωαξενίτευτοςξαγοράδρώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit