αφιλολόγητ|ος

формы словаβ
αφιλολόγητ|ος
1) не имеющий литературного образования;
2) нелитературный; нехудожественный (о литературном произведении)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово не имеющий литературного образования? — αφιλολόγητος
как на (ново)греческом будет слово нелитературный? — αφιλολόγητος
как на (ново)греческом будет слово нехудожественный? — αφιλολόγητος
как с (ново)греческого переводится слово αφιλολόγητος? — не имеющий литературного образования, нелитературный, нехудожественный


απροαίρετοςωφελούμαιλεβεντομάναπανέμμορφοςδακτυλόγραμμααξεμολόγητοςτίτθηαναζωογονητικάσόδημαφούτ-μπώλωραιόταταθρηνολογώπροσταγήανοσιουργώαντιστένομαιδιόπτευσηδημοτικήσιτάρκηςοζοντιστήραςμεταπολίτευσηυποβοηθώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit