κεφάλι

формы словаβ
κεφάλι
το 1) голова (человека, животного);
2) голова, штука (скота);
3) шляпка (гвоздя и т. п.);
4) голова (сахару); головка (чесноку, сыра и т. п.);

===
          γερό ~ — умная голова;
          αγύριστο (или μουλαρήσιο) ~ — упрямец;
          ξερό ~ — тупица;
          κακό τού ~оύ του — пусть пеняет на себя;
          σηκώνω ~ — поднимать голову;
          δέν σηκώνω ~ απ' τη μελέτη — уйти с головой в учёбу;
          βάζω (или κόβω) τό ~ μου πώς... — [phrase]ручаюсь головой, голову даю на отсечение(__,__) что...[/phrase];
          σπάζω τό ~ μου — ломать себе голову;
          βγάζω απ' τό ~ μου — а) выбрасывать (__что-л.__) из головы; б) выдумать, взять (__что-л.__) из своей головы;
          δέν έχει ~ — [phrase]он совсем безмозглый [/phrase] (человек) ;
          κάνω τού ~ού μου — делать(__,__) что взбредёт в голову;
          παίζω τό ~ μου — рисковать головой;
          χτυπώ τό ~ μου στον τοίχο — биться головой о стен(к)у;
          είμαι ενα ~ πιό ψηλά από κάποιον — быть на голову выше (__кого-л.__) ;
          πληρώνω μέ τό ~ μου — поплатиться головой (за что-л.) ;
          κατεβάζει (или κόβει) τό ~ του — [phrase]у него котелок варит[/phrase];
          δέν κατεβάζω τό ~ — не склонять головы;
          βάζω τό ~ μου στον ντορβά (или ατό σακκί) — положить голову на плаху;
          βάζω στό ~ μου — вбить, забрать себе в голову#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово голова? — κεφάλι
как на (ново)греческом будет слово голова? — κεφάλι
как на (ново)греческом будет слово штука? — κεφάλι
как на (ново)греческом будет слово шляпка? — κεφάλι
как на (ново)греческом будет слово голова? — κεφάλι
как на (ново)греческом будет слово головка? — κεφάλι
как с (ново)греческого переводится слово κεφάλι? — голова, голова, штука, шляпка, голова, головка


φυλλομέτρημαεξαντλημένοςχρεοφειλέτηςουραγκουτάγκοςβραδυφλεγήςάχανοσιούργίααντικρινάεκμάθησηρουμανικόςκορδωτόςδενδρογαλήπερίπλοκοςσφαληχτόςφωτοβόλοςτσινιάοδοντοτεχνίαοπισθοφύλακαςαμβλυντικόςαναδίφησηεν
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit