λεπτολόγία

формы словаβ
λεπτολόγία
η 1) то(__,__) что детально изложено, кропотливо исследовано; [x:trans]то(__,__) что детально изложено, то(__,__) что кропотливо исследовано[/x:trans]
2) деталыюе исследование, изучение; [x:trans]деталыюе исследование,деталыюе изучение[/x:trans]
3) детальность, тщательность, кропотливость; педантичность, скрупулёзность#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово то, что детально изложено? — λεπτολόγία
как на (ново)греческом будет слово то, что кропотливо исследовано? — λεπτολόγία
как на (ново)греческом будет слово деталыюе исследование? — λεπτολόγία
как на (ново)греческом будет слово деталыюе изучение? — λεπτολόγία
как на (ново)греческом будет слово детальность? — λεπτολόγία
как на (ново)греческом будет слово тщательность? — λεπτολόγία
как на (ново)греческом будет слово кропотливость? — λεπτολόγία
как на (ново)греческом будет слово педантичность? — λεπτολόγία
как на (ново)греческом будет слово скрупулёзность? — λεπτολόγία
как с (ново)греческого переводится слово λεπτολόγία? — то, что детально изложено, то, что кропотливо исследовано, деталыюе исследование, деталыюе изучение, детальность, тщательность, кропотливость, педантичность, скрупулёзность


χαλβαδόπιταγαϊδουρέλλιδιερμηνευτήςυαλοβερνίκωμαπροσαμμώνωεκζήτησησπιρτάδαπαστρικόςξερολιθιάσαγηνευτικάδικαιολόγημαγκοριτσιάλευκοπυρωσηραμφοφόροςελικοειδήςσακοβελόνασυνωδίαξιπασιάοργασμόςόξυνσηκαραβοτσακισμένος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit