πρό

формы словаβ
πρό
πρόθ. Ι μέ γεν. 1) (при обознач. места) перед;
          ~ τής οικίας — перед домом;
2) перед лицом (кого-чего-л.);
          ~ τού κινδύνου — перед лицом опасности;
          τετελεσμένου γεγονότος — перед свершившимся фактом;
3) во имя чего-л., ради;
          ~ τού συμφέροντος — во имя своих интересов, ради своих интересов;
          II μέ γεν., αίτιατ. — (при обознач. времени) перед, до;
          (γεν.) ~ τού δείπνου — перед ужином;
          ~ τού πολέμου — до войны;
          ~ μεσημβρίας — до полудня;
          στίς ένδεκα ~ μεσημβρίας — [phrase]в одиннадцать часов утра[/phrase];
          (αίτιατ.) ~ δέκα μέρες έφυγε — [phrase]он уехал десять дней тому назад[/phrase];

===
          ~ καί μετά — до и после;
          ~ Χρίστου — до нашей эры;
          ~ πολλού — давно;
          ~ τίνος или ~ ολίγου — недавно;
          ~ πάντων или ~ παντός — особенно, в особенности; главным образом; больше всего, прежде всего;
          αγαπώ τά φρούτα καί ~ πάντων τό πεπόνι — [phrase]я люблю фрукты и больше всего дыню[/phrase];
          ~ παντός πρόσεχε μήν πέσεις — [phrase]прежде всего смотри не упади[/phrase];
          έχω ~ οφθαλμών — иметь в виду#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово перед? — πρό
как на (ново)греческом будет слово перед лицом? — πρό
как на (ново)греческом будет слово во имя чего-л.? — πρό
как на (ново)греческом будет слово ради? — πρό
как с (ново)греческого переводится слово πρό? — перед, перед лицом, во имя чего-л., ради


εξηκονταετηρίςορμάθισηπαροικώιταλικάλασπομάχοςλεκιάζωανάρριμμαγλωσσαμύντοραςστοκάρωαίτιοςγουφάριπνευστίασηλινάτσαβουτσινάβυζαρούδιχαλώνωουρηθροσκόπησηφιλελληνισμόςφόκοσιάζωξεφυλλίζω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit