εναποθηκεύω

формы словаβ
εναποθηκεύω
1) помещать на склад, в хранилище, складировать (спец.);
2) хранить на складе;
3) откладывать, копить, запасать



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово помещать на склад? — εναποθηκεύω
как на (ново)греческом будет слово складировать? — εναποθηκεύω
как на (ново)греческом будет слово хранить на складе? — εναποθηκεύω
как на (ново)греческом будет слово откладывать? — εναποθηκεύω
как на (ново)греческом будет слово копить? — εναποθηκεύω
как на (ново)греческом будет слово запасать? — εναποθηκεύω
как с (ново)греческого переводится слово εναποθηκεύω? — помещать на склад, складировать, хранить на складе, откладывать, копить, запасать


εμμηνοοπαυσίαεντριβήμπαγδατίζωαραιόςειλημμένοςαπαντώσιδηροτεχνίααγγειογραφίαπροπύργιοδιανυκτερεύωνεγχάραγμααυτοπροσωπογράφοςκαθαγιάζωστρεβλότητακαλοζωίαπαραδαρμένηστυγνάγουρουνόπετσοςχωροδεσποτείαεφέτοςμετριόφρονας




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit