σύν-

формы словаβ
σύν-
(συμ-, συγ-, συλ-, συρ-, συσ-, συ-) приставка, означ. :;
1) совместность действия, соучастие:
          συγκαλώ, σύντροφος; — ;
2) согласие, единство:
          συμφωνώ; — ;
3) содействие, помощь:
          συμμαχώ, συμπράττω; — ;
4) собирательность:
          συνέρχομαι, συνθέτω; — ;
5) одновременность:
          σύγχρονος; — ;
6) завершённость, полноту действия:
          συντρίβω, συμπληρώνω; — ;
7) соединение:
          συνδέω, συρράπτω —#(ново)греческий словарькак с (ново)греческого переводится слово σύν-? —


λευκοσιδηρουργόςοπάλιματζούνιφυγοπονίαχηνάριλογχίζωφραχτόψυχοβιολογίαεπιτήδευμαπερισκόπιομηνόρροιανεόνυμφοςδεκάεδρονάπρακτοςΣεπτέμβριοςπάρλαςπλαγιοδέτησηαράκοςχοιρομάνδριαντίγνωμοςάγυρτος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit