τάβαν|ος

формы словаβ
τάβαν|ος
ο овод



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово овод? — τάβανος
как с (ново)греческого переводится слово τάβανος? — овод


βέβαιαλυχνοσβήστηςκαλαντζίδικοαντιθάλαμοςκρομμυδόφλουδαέλεγξιςπιτυχαίνωασύστατοκολοκοτρώνηςξαναρχιζωσκόρπιαεκρηξιγενήςμετατροπίαφυσώεκποιώαιματοποσίαπυκνοφούντωτοςκράτησηγοργύρααπροσδόκητοςκαπάκωμα




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit