εκτελώ

формы словаβ
εκτελώ
(αόρ. εξετέλεσα) 1) выполнять, исполнять, осуществлять; совершать;
          ~ έργον (διαταγήν) — выполнять работу (приказ) ;
          ~ ποινή (δικαστική απόφαση) — приводить в исполнение приговор;
          ~ καθήκοντα (или χρέη) κάποιου — исполнять (__чьи-л.__) обязанности;
          ~ τά σχέδια μου — осуществлять свой планы;
          ~ τό καθήκον μου — выполнять свой долг;
          ~ έγκλημα — совершать преступление;
          ~ απειλήν — осуществлять угрозу;
2) муз. исполнять;
3) расстреливать#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово выполнять? — εκτελώ
как на (ново)греческом будет слово исполнять? — εκτελώ
как на (ново)греческом будет слово осуществлять? — εκτελώ
как на (ново)греческом будет слово совершать? — εκτελώ
как на (ново)греческом будет слово исполнять? — εκτελώ
как на (ново)греческом будет слово расстреливать? — εκτελώ
как с (ново)греческого переводится слово εκτελώ? — выполнять, исполнять, осуществлять, совершать, исполнять, расстреливать


ψωμοζητάωαψίκορονδιελαόνωπασχάλιοστυφότηταθεσπίζωενεργόςμερικήτρεμούλαβαθέωςβουρλιάσχολάρχηςαεριοστεγήςμορφινομανίασκληραίνωσαβούραγναφείοπροκλητικόςελεώαποτραχύνωπετεινοκαύκαλος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit