σχολάω

формы словаβ
σχολάω
(αόρ. (ε)σχόλασα) 1. 1) кончать уроки, занятия; кончать, прекращать работу; [x:trans]кончать уроки,кончать занятия; кончать работу, прекращать работу[/x:trans]
          όταν σχολάσουμε — после занятий, после работы;
          ~ στίς εξη — [phrase]кончать работу в шесть часов[/phrase];
2) заканчиваться (о занятиях, работе и т. п.);
          σχόλασε η εκκλησία — богослужение, служба закончилась;

2. 1) отпускать с занятий, с работы; [x:trans]отпускать с занятий,отпускать с работы[/x:trans]
2) отстранять, увольнять;
          τόν σχόλασαν (άπ' τή δουλιά του) — [phrase]его уволили [/phrase] (с работы)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово кончать уроки? — σχολάω
как на (ново)греческом будет слово кончать занятия? — σχολάω
как на (ново)греческом будет слово кончать работу? — σχολάω
как на (ново)греческом будет слово прекращать работу? — σχολάω
как на (ново)греческом будет слово заканчиваться? — σχολάω
как на (ново)греческом будет слово отпускать с занятий? — σχολάω
как на (ново)греческом будет слово отпускать с работы? — σχολάω
как на (ново)греческом будет слово отстранять? — σχολάω
как на (ново)греческом будет слово увольнять? — σχολάω
как с (ново)греческого переводится слово σχολάω? — кончать уроки, кончать занятия, кончать работу, прекращать работу, заканчиваться, отпускать с занятий, отпускать с работы, отстранять, увольнять


γουρουνόμαντρααναλογικήγηράσκωχήνειοςταιριάζωποντικοπαγίδασφυρίκτρανυχτικόθυμάμαιεισοδιάζωζουμάτοςκακοφανισμόςλεμέςεπιβιώπαραδίδομαιστροφίλιδίσημοςαζιμουθιακόςέτοςεγκρουστήραςμίσθιος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit