ποραμελώ

формы словаβ
ποραμελώ
относиться халатно, небрежно; оставлять без внимания, запускать, забрасывать;
          ~ τά καθήκοντα μου — относиться халатно к своим обяза???ностям;
          ~έλησα τελείως τίς υποθέσεις μου — [phrase]я совсем забросил свой дела[/phrase];
          ~ τό νοικοκυριό (τήν αρρώστια) — запускать хозяйство (болезнь)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово относиться халатно? — ποραμελώ
как на (ново)греческом будет слово оставлять без внимания? — ποραμελώ
как на (ново)греческом будет слово запускать? — ποραμελώ
как на (ново)греческом будет слово забрасывать? — ποραμελώ
как с (ново)греческого переводится слово ποραμελώ? — относиться халатно, оставлять без внимания, запускать, забрасывать


ψυχαναλυτικόςασυνέχειαμοσχομυρωδιάσυνταξιδιώτηςπλακούνταςεπτασύλλαβοςανηφοράκιστάχτωμασυνέντευξητρίεδροςτοιχοκολλητήςβρόμοςαφιλότεχνοςαμήχανοςαποσύκισμαψυχαναλύτριακτιστόςυπόκυρτοςχαμομήλικουτριάδικέφαλος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit