στενώ

формы словаβ
στενώ
1. 1) делать уже, теснее; суживать; [x:trans]делать уже,делать теснее; суживать[/x:trans]
2) сжимать, прижимать;
3) жать, теснить, беспокоить (об обуви, одежде);
4) перен. сближать; укреплять;
          ~ τίς σχέσεις — укреплять, улучшать отношения;

2. 1) становиться уже, теснее; суживаться; садиться (об одежде); [x:trans]становиться уже,становиться теснее; суживаться; садиться[/x:trans]
2) перен. сближаться; укрепляться (об отношениях и т. п.);#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово делать уже? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово делать теснее? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово суживать? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово сжимать? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово прижимать? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово жать? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово теснить? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово беспокоить? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово сближать? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово укреплять? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово становиться уже? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово становиться теснее? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово суживаться? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово садиться? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово сближаться? — στενώ
как на (ново)греческом будет слово укрепляться? — στενώ
как с (ново)греческого переводится слово στενώ? — делать уже, делать теснее, суживать, сжимать, прижимать, жать, теснить, беспокоить, сближать, укреплять, становиться уже, становиться теснее, суживаться, садиться, сближаться, укрепляться


ενδιαιτώμαιαμερικανιστήςακαθόρισταγεφυροποιόςφορτηγατζήςκαβάλλαπτωχολογιάσυριστικόςκυφόςτσοντάρισμαεπιτελώκόπανοςΈριδατοξίνημεταλαμπάδευσιςαυτοβοήθειασυμφοιτώαιθερόδρομοςερωτευμένοςσταφύλιερυθροξυλίνη
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit