άσπονδ|ος

формы словаβ
άσπονδ|ος
непримиримый, лютый;
          ~ εχθρός, — непримиримый, заклятый враг;
          ~ο μίσος — лютая ненависть;

===
          ~οι φίλοι — ирон. «заклятые друзья», т. е. притворные друзья#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово непримиримый? — άσπονδος
как на (ново)греческом будет слово лютый? — άσπονδος
как с (ново)греческого переводится слово άσπονδος? — непримиримый, лютый


καταβάλλομαιγαλήνιαεγγλέζαεκβίασμόςμεσομακροπρόθεσμοςανθοσμίαςαπογεράζωγαλόχορτοάναρθροςσχεδιάστριαδύσχρηστοςστλεγγίδαεμπιστευτικόςανάξιοςενώτιοξενόκουμποβίτσατρίτοβαλβίδαεγγυώμαιελικοπτεροφόρο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit