γνωρίζω

формы словаβ
γνωρίζω
1) знакомить, ознакомлять (с чем-л.); ставить в известность, извещать, уведомлять, информировать;
          σάς ~ ότι... — [phrase]ставлю вас в известность(__,__) что...[/phrase];
2) знакомить (с кем-л.);
          νά σάς γνωρίσω τόν φίλο μου — познакомьтесь с моим другом;
3) знать (кого-что-л.), быть знакомым (с кем-чем-л.);
          ~ τά ρωσικα — знать русский язык;
          ~ κάτι απ' έξω — знать (__что-л.__) наизусть;
          ~ κάτι εξ ακοής — знать понаслышке;
          ~ εξ όψεως — знать в лицо;
          ~ προσωπικά — знать лично;
          ~ κάποιον από παιδί — знать (__кого-л.__) с детства;
          ~ από κοντά κάποιον — близко знать кого-л.;
          ~ από μηχανές — разбираться в машинах;
          ~ από εμπόριο — быть специалистом по торговле;
          δέν ~ απ' αυτά — [phrase]я не специалист по этим вопросам[/phrase];
          καθόσον ~ — [phrase]насколько я знаю, мне известно[/phrase];
4) узнавать (знакомое);
          δέν σέ γνώρισα μ' αυτά τά ρούχα — [phrase]я тебя не узнал в этом платье[/phrase];
5) узнавать, познавать;
          ~ τήν αλήθεια — познать истину;
6) узнать, испытать, изведать;
          ~ τή χαρά τής μητρότητας — испытать радость материнства;
7) быть признательным, благодарным (за что-л.); [x:trans]быть признательным,быть благодарным[/x:trans]
          είμαι από κείνους, πού ~ουν τό καλό, πού τους κάνεις — [phrase]я из тех, кто помнит добро[/phrase];

===
          δέν γνώρισε ποτέ γυναίκα — [phrase]он никогда не был в близких отношениях с женщиной[/phrase];
          δέν ~ει ο σκύλος τόν αφέντη (του) — погов. [phrase]полная анархия, нет никакого порядка[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово знакомить? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово ознакомлять? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово ставить в известность? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово извещать? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово уведомлять? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово информировать? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово знакомить? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово знать? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово быть знакомым? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово узнавать? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово узнавать? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово познавать? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово узнать? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово испытать? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово изведать? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово быть признательным? — γνωρίζω
как на (ново)греческом будет слово быть благодарным? — γνωρίζω
как с (ново)греческого переводится слово γνωρίζω? — знакомить, ознакомлять, ставить в известность, извещать, уведомлять, информировать, знакомить, знать, быть знакомым, узнавать, узнавать, познавать, узнать, испытать, изведать, быть признательным, быть благодарным


ρεμπελεύωξεκοτσάρωσυρματοποίησησκανδαλώδηςσελιδοποιούμαιζορίζομαιελασσονξενοίκιαστοςαγναντιάζωγαλιάντρακυνικάαψήλουκορώναποντικοφάγωμααμαυρότητααγαμιαίοδεκαπενταπλάσιοςανακήρυξηὠτακουστέωαυτοκινητέλαιομεταλλευτικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit