αβούλλωτ|ος

формы словаβ
αβούλλωτ|ος
1) не имеющий штемпеля, печати; [x:trans]не имеющий штемпеля, не имеющий печати[/x:trans]
          ~ο γραμματόσημο — непогашенная марка;
2) незапечатанный, незакупоренный;
3) не вырезанный, без выреза (об арбузе, дыне)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово не имеющий штемпеля? — αβούλλωτος
как на (ново)греческом будет слово не имеющий печати? — αβούλλωτος
как на (ново)греческом будет слово незапечатанный? — αβούλλωτος
как на (ново)греческом будет слово незакупоренный? — αβούλλωτος
как на (ново)греческом будет слово не вырезанный? — αβούλλωτος
как на (ново)греческом будет слово без выреза? — αβούλλωτος
как с (ново)греческого переводится слово αβούλλωτος? — не имеющий штемпеля, не имеющий печати, незапечатанный, незакупоренный, не вырезанный, без выреза


τακτόςλυμαίνομαισολοικισμόςύμνοςαγαπώσυνελώνχαϊδεύομαιστερώανατάσσωασμένωςλίγδαφυλάττωκαρυάξεσκάβωβάδισηενθετικόςφιδογλωσσούπροεδρίαχαψίπολυχρονεμένοςπιλοτικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit